Általános Szerződési Feltételek

1. A gabonaestarsa.hu domain és weboldal tulajdonosa:
Név: Gabona és Társa Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Várkörút ​25-27. B ép. 2. em. 6.
Adószám: 22931157-2-07 
Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban 
Az Adatkezelési tájékoztató itt érhető el. 

2. Üzemeltetésért felelős:
Erdősi Gergő                
E-mail: erdosi (kukac) gmail.com

3. Tárhelyszolgáltató és elérési adatai:
Neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Cégbírósági bejegyzési száma: Cg.01-09-949386 Adószáma: 23023071-2-42
Bankszámlaszáma (CIB Bank Zrt.): 10700684-66030142-52000001

4. Alapvető rendelkezések:
4.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
4.2. A jelen Szabályzat 2019. febuár 5. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
4.3. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
4.4. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.