Adatkezelési Tájékoztató

A jelen szabályzat a Gabona és Társa Kft.-nek, mint a www.gabonaestarsa.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési tájékoztatója. 

1. Az adatkezelő neve: Gabona és Társa Kft. (továbbiakban „Szolgáltató”)
2. Az adatkezelő címe: Székesfehérvár, ​Várkörút ​25-27. B ép. 2. em. 6.                                    
3. Elérhetőség:
Kapcsolattartó neve: Erdősi Gergő                                    
E-mail: erdosi (kukac) gmail.com
4. Adatkezelés célja: Ügyfélkapcsolat. 
5. Az adatkezelés céljának leírása: Az ügyfelekkel való kapcsolattartás. A szolgáltató az adatkezelésben érintettek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.
6. Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
7. Az adatkezelés jogalapjának a megnevezése: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A felhasználók az önkéntes adatszolgáltatással hozzájárulnak adataik kezeléséhez. A weblap látogatásával, valamint kapcsolatfelvétellel a felhasználók a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadják.
8. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
8.1. Az érintettekre vonatkozó adatok leírása: Név, telefonszám, e-mail cím.
8.2. Az adatok kezelésének időtartama: amíg a Felhasználó adatainak törlését nem kéri, de maximum 6 évig.
8.3. Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett.
9. Az érintettek köre: A szolgáltatóval kapcsolatot felvevő személyek köre.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzaton bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosításokat végezzen. A módosított szabályzat az Interneten való közzététele napjától érvényes. Készült: 2019. február